وبسایت حکیم دانا

آثار لباس مناسب بر سلامت روح و جسم انسان (در روایات)

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آثار لباس مناسب بر سلامت روح و جسم انسان (در روایات)

با بررسی روایات مختلفی که در مورد لباس بیان شده فهمیده می شود که اگر لباس، مناسب انتخاب شود می تواند آثار قابل توجهی بر سلامت جسم و رو ح انسان داشته باشد یکی از این آثار آراستگی ظاهر انسان است 1که موجب نشاط دل، وجاهت اجتماعی و حفظ حرمت انسان می شود2. اثر دیگر برطرف شدن غم و اندوه با پوشیدن لباس پاکیزه 3و نعلین زرد می باشد4و بخشیدن لباس به فقیر موجب تواضع و خشوع دل و مهار شدن نفس سرکش خواهد شد.5 قوی شدن بدن با پوشیدن لباس کتان6و افزایش طول عمر انسان با پوشیدن لباس سبک و کفش راحت7و جلای چشم و افزایش مال و فرزندان با پوشیدن نعلین زرد8 از جمله آثار دیگری است که می توان برای لباس مناسب نام برد.
—————–
1. رضی الدین طبرسی، همان، ص190
2. مهدی نیلی پور، بهشت اخلاق، چاپ پنجم،اصفهان، نشر موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر1388،ص384
3. رضی الدین طبرسی، همان کتاب، ص 191
4. محمدباقر مجلسی، همان کتاب، ص 10
5. همان، ص 222 و ص 224
6. محسن کاشانی، همان کتاب، ص 73
7. ابن بابویه، شیخ صدوق- عیون الاخبار الرضا، ج 2، حمیدرضا متفید، علی اکبر غفاری، چاپ سوم، تهران درالکتب الاسلامیه، 1365، ص 42
8. رضی الدین طبرسی ، همان کتاب ،ص 124