وبسایت حکیم دانا

آسیب سکون بسیار زیاد

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آسیب سکون بسیار زیاد

سکون و بی حرکتی، در همه حالات، سرد کننده و رطوبت دهنده بدن است و در حقیقت موجب افزایش خلط بلغم در بدن می گردد. حاصل این اتفاق، چاقی، لختی و سستی بدن، تنبلی، رکود ذهنی، افزایش امتلاء و تجمّع اخلاط فاسد یا نپخته در بدن و … است.
بی حرکتی موجب خفه شدن و خاموشی تدریجی حرارت غریزی می شود. در مقام مثال، حرارت غریزی بدن شخصی که تنبل و ساکن است، مانند آتشی که در آن دمیده نمی شود، کم کم رو به زوال می رود.
مطالبی که در ادامه می آید، یکی از فصول کوتاه از کتاب «المرشد و الفصول» در طب، اثر محمد بن زکریای رازی است که در قرن سوم نگارش شده.
ورزش برای کسی که بلغمی مزاج است، گرمی و خشکی ایجاد می کند و درمانش را آسان تر می کند.
پیامبر گرامی اسلام توصیه می فرمایند در گرمی تابستان ورزش کمتر انجام شود. 1
——————-
1. « آبَ أَحَدٌ وَ ثَلَاثُونَ يَوْماً فِيهِ تَشْتَدُّ السَّمُومُ وَ يَهِيجُ الزُّكَامُ بِاللَّيْلِ وَ تَهُبُّ الشَّمَالُ وَ يَصْلُحُ الْمِزَاجُ بِالتَّبْرِيدِ وَ التَّرْطِيبِ وَ يَنْفَعُ فِيهِ شُرْبُ اللَّبَنِ الرِّائِبِ‏ وَ يُجْتَنَبُ فِيهِ الْجِمَاعُ وَ الْمُسْهِلُ وَ يُقَلُّ مِنَ‏ الرِّيَاضَةِ وَ يُشَمُّ مِنَ الرَّيَاحِينِ الْبَارِدَةِ. » مرداد ماه 31 روز است، سم ها در آن زیاد می شود، زکام های شبانه هیجان پیدا می کند، باد شمال می وزد، و مزاج با سردی و رطوبت اصلاح می شود، در آن ماه نوشیدن شیر کم چرب نیکوست، از نزدیکی و مسهل اجتناب شود، از ورزش بکاهد،(بخاطر خشکی و گرمی هوا و ایجاد ضعف) و گلهای با طبع سرد(مثل بنفشه) با ببوید. بحارالانوار، 111جلد، طب الرضا ص 150