وبسایت حکیم دانا

اصلاحات پوشاکی

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

اصلاحات پوشاکی

در آینه آیات و روایات اسلامی، بین‌ مزاج، پوشاک، عطر، مسکن، خواب و خوراک و روحیات‌ و خلقیات بشر همچون بدخلقی و خوش‌خلقی، غم‌ و اندوه و افسردگی، رقّت قلب و سخت‌دلی و حتی توفیق و قبولی نماز و روزه و عـبادات، رابطه‌ی‌ نزدیکی بـرقرار‌ است.
قرآن کریم یکی از مقدمات مهم در چگونگی کردار شایسته بشر را نوع تغذیه او می دانند می فرماید : «يا اَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِباتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً» ای پیامبر از غذاهای پاکیزه بخور و عمل صالح انجام بده.
ای کمیل! همانا زبان از قلب سرچشمه می گیرد [و آن چه را که در قلب است ظاهر می سازد] و قوام قلب به غذاست، پس متوجه باش که قلب و جسمت را با چه تغذیه می کنی.
رنگ‌‌ لباس و دکوراسیون منزل بر مزاج افراد تأثیر می‌گذارد, گفت: دکوراسیون فلزی موجب افزایش سردی و خشکی بدن افراد می‌شود و دکوراسیون چوبی بدن را به‌سمت گرمی سوق می‌دهد.