وبسایت حکیم دانا

بخش ششم: برخی غذاها خوردنشان با هم مطلوب است

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بخش ششم: برخی غذاها خوردنشان با هم مطلوب است.

خوردن تخم‌مرغ با پیاز؛
ماهی با خرما و عسل؛
ماست با زنیان؛
کله گوسفند با سویق؛
پنیر با گردو؛
سبزی با غذا؛
خوردن نان قبل و بعد شیرینی؛
خرما با آب ولرم.