وبسایت حکیم دانا

بخش هفتم: به آداب نوشیدنی‌ها توجه کنید

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بخش هفتم: به آداب نوشیدنی‌ها توجه کنید.

آشامیدن آب بعد از میوه سم است و بعد از انار سمی‌تر است؛
آشامیدن آب سرد بعد از استحمام و هنگامی که معده خالی باشد (مثلاً ناشنا)؛
آشامیدن آب سرد بعد از شیرینی‌ها (مضر برای دندان‌ها و باعث افتادن زودرس آنها می‌شود)؛
آشامیدن آب در حین غذا خوردن و بعد از غذاهای چرب و گوشتی (در غیر این سه مورد آب بعد از غذا مشکلی ندارد)؛
زیاد آب نوشیدن؛
یکباره سر کشیدن آب (موجب امراض متعددی از جمله بیماری‌های کبدی خواهد شد)؛
شب ایستاده آب خوردن؛
آب خوردن در ظرف مسی؛
نوشیدن آب در حمام؛
پختن و خوردن آبی که در آفتاب گرم شده؛
نوشیدن آب یخ (نوشیدن آب خنک مطلوب است).1
—————-
1. ر.ک: عباس تبریزیان، دراسه فی طبّ آل‌الرسول المصطفی(علیهم السلام)؛ محمد باقر مجلسی، حلیة
المتقین؛ شیخ عبدلله بحرانی، موسوعة النبی(ص) و اهل بیته(علیهم السلام) فی الطب.