وبسایت حکیم دانا

برخی از آداب اسلامی جهت اصلاحات گوارشی

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

برخی از آداب اسلامی جهت اصلاحات گوارشی:

سواک: استفاده همه روزه از چوب مسواک اراک قبل از نماز؛
خلال: استفاده همه روزه بعد غذا البته غیر از چوب انار، ریحان، گز، نی،مورد؛
قی عمدی: گاه گاه تسویه معده با استفراغ عمدی 2ساعت پس از خوردن غذا با دست یا خوردن قی‌آور مثل آب نمک و گلاب؛
تنقیه: گاه گاه استعمال مخلوط آب ولرم و نمک یا آب کله پاچه یا آب + روغن زیتون + نمک + گل خطمی + گل بنفشه؛
مسهل خوردن: در صورت یبوست خوردن ملینات همچون فلوس، روغن زیتون و سبوس گندم، شربت انجیر و آلو، چای گل سرخ و سنا
مدرات: خوردن غذا‌های ادرار آور مانند ترب، خربزه
روزه: بویژه در دوشنبه و پنج شنبۀ هر هفته.