وبسایت حکیم دانا

خواص الیاف مختلف و تأثیر آن بر سلامت انسان

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

خواص الیاف مختلف و تأثیر آن بر سلامت انسان

الیاف به طور کلی به دو دسته مصنوعی و طبیعی تقسیم می شوند.
الیاف طبیعی هم به سه دسته کلی لیف های نباتی، حیوانی و معدنی تقسیم می شوند که از این میان برای تهیه انواع پارچه ها بیشتر از پنبه، کتان، پشم و ابریشم استفاده می شود.1
————-
1. حسین یاوری، نساجی سنتی ایران، اول، سوره مهر1380، ص 28