وبسایت حکیم دانا

خواص الیاف مصنوعی

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

خواص الیاف مصنوعی:

امروزه بر اثر پیشرفت تکنولوژی و علوم شیمی مدرن الیاف مصنوعی جای الیاف طبیعی را گرفته اند و متأسفانه این الیاف هیچ گونه سنخیتی با شرایط طبیعی و بیولوژیکی بدن ندارند و به شکلهای مختلف منشأ اختلالات گوناگونی در بدن می شوند1. همه پوشاکی که با الیاف مصنوعی تولید می شوند خاصیت الکتریسیته زایی و در نتیجه ایجاد تحریک عصبی دارند. هادی گرما هستند و بدن احساس گرمای زیادی می کندو چون نمی توانند عرق بدن را به راحتی جذب کنند باعث آلرژی و تحریک پوستی می شوند.
—————–
1. احمد صبور اردوبادی، همان کتاب، ص107