وبسایت حکیم دانا

خواص رنگ آبی

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

خواص رنگ آبی:

رنگ آبی با طراوت و شفاف است. آرامش درونی و ضمیر باطن می دهد و نشانگر امنیت، صلح و نظم است. کشش عضلانی را کاهش می دهد لذا برای کسانی که که فشار خون بالا دارند مناسب و آرامبخش نبض و تنفس بوده چون موجب کاهش فشار خون می شود و روی بخش پاراسمپاتیک سیستم عصبی خود کار تأثیر می گذارد1ضد درد و مسکن مخصوصاً برای دردهای عصبی و هیجانات است و برای وسواسی ها و دیوانگان و تبداران و بی خوابها مفید است. مگسها از آن گریزانند و پشه ها جاذب آن هستند.2
—————-
1. ماکس لوشر، روانشاسی رنگها، لیلا مهرادپی، چاپ نهم، نشر حسام، تهران، 1381، ص 21
2. رضا پاکنژاد، همان کتاب، ص 146