وبسایت حکیم دانا

خواص رنگ زرد

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

خواص رنگ زرد:

رنگ زرد حالت گرم کنندگی دارد اگر روشن باشد نگاه به آن مسرت می آورد و اگر به نارنجی متمایل باشد هیجان انگیز بوده و نبض را به آرامی زیاد می کند. از بقیه رنگ ها زودتر دیده می شود و بیشتر از بقیه برای جلب توجه مورد استفاده قرار می گیرد.1 نشان شادمانی است و حالاتی چون امیدواری ایجاد می کند و گاهی می تواند منجر به انقباض عضله گردد.2
—————
1. رضا پاکنژاد، همان کتاب ص138
2. ماکس لوشر، همان کتاب، ص66