وبسایت حکیم دانا

خواص رنگ سبز

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

خواص رنگ سبز:

رنگ لباس بهشتیان است، ایجاد آرامش و بهجت و سرور می کند و باعث تعادل روحی و افزایش درک و تحمل انسان می شود.1 درد میگرن را کاهش داده و بی خوابی را مرتفع می کند وبا ایجاد ثبات قدم، استقامت و ایستادگی در برابر تغییرات حس برتری از نظر قدرت را در انسان ایجاد کرده و از مبتلا شدن به زخم معده و سوء هاضمه که اغلب ناراحتی و اضطراب، عامل ایجاد آن می باشد، جلوگیری می کند. 2
—————
1. همان، ص134
2. ماکس لوشر، همان کتاب، ص 81