وبسایت حکیم دانا

خواص رنگ سفید و تأثیرات آن

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

خواص رنگ سفید و تأثیرات آن:

رنگ سفید رنگی است براق و چون تمام اشعه را رد می کند گریزاننده میکربها و علامت پاکی ظاهر و باطن است1. موجب حساسیت نمی شود و تمام اشعه تابیده شده را گرفته و منعکس می کند، در نتیجه گرمای زیاد تولید نکرده و در حفظ و تنظیم حرارت بدن که مرکز آن در هپیوتالاموس مغز است موثر است. از آسیب دیدن توسط پشه ها جلوگیری می کند چون پشه ها از رنگ سفید فراری هستند. مبرا ازا مواد سمی چون آرسنیک، کرومات، سرب و آنیلین می باشدکه هرکدام از این ها ممکن است ایجاد آلرژی یا مسمومیت نمایند2
—————–
1. رضا پاکنژاد، همان کتاب، ص 143
2. همان صص 152-150