وبسایت حکیم دانا

خواص پارچه های ابریشمی

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

خواص پارچه های ابریشمی:

پارچه های ابریشمی از ابریشم که ازجمله الیاف حیوانی است تهیه می شود این پارچه ها زیبا و لطیف هستندو همانند پشم قدرت زیادی در جذب آب دارند و قلیایی های ضعیف مانند صابون و آمونیاک اثر بسیار ناچیز بر روی آن می گذارند. هادی حرارت نیستند و حرارت را درخود نگه می دارند1.
این پارچه ها نقش عایق را بازی می کنند و از دفع و انتقال بارالکتریکی بدن به خارج جلوگیری
می کنند و طبعاً اثرات مضری نسبت به وضع مزاجی فعال و حساس مردان به دنبال دارند زیرا به طور طبیعی سوخت و ساز در بدن مردان بیشتر است و نباید با عوامل محرک دیگری تحریک شود و شاید به همین علت شارع مقدس پوشیدن لباس حریر را برای مردان حرام اعلام فرموده است.2
————–
1. احمد صبور اردوبادی، همان کتاب، ص100
2. احمد صبور اردوبادی، همان کتاب، ص100