وبسایت حکیم دانا

خواص پارچه های پشمی

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

خواص پارچه های پشمی:

پشم الیافی حیوانی است که از پروتئین مخصوصی به نام کراتین تشکیل شده است.
از خواص فیزیکی پشم می توان به خاصیت ارتجاعی آن، نازکی و ظرافت، درخشندگی و شفافیت استحکام و جذب رطوبت و گرمی و الکتریسیته بودن آن اشاره کرد.1
پارچه های تهیه شده از پشم به علت ذخیره شدن هوا در بین الیاف آنها، عایق می باشند و از دفع و انتقال حرارت و بار الکتریکی بدن به خارج جلوگیری می کنند.
به واسطه عایق بودن، لایه گرم اطراف بدن را ثابت نگه می دارند و موجب گرم نگه داشتن بدن می شوندو چون خاصیت رطوبت پذیری دارندو دارای خلل و فرج می باشند عرق بدن را جذب کرده و آن را به آرامی تبخیرمی کنند و بدین طریق حرارت بدن را در خود نگه می دارند.2
—————
1. حسین یاوری، همان کتاب، ص35
2. احمد صبوراردوبادی، همان کتاب، ص156