وبسایت حکیم دانا

خواص پارچه های کتانی

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

خواص پارچه های کتانی:

این پارچه ها دارای سطحی صاف و درخشنده اند و زودتر از پنبه تمیز می شوند. لذا در مصر باستان به عنوان سمبل خلوص و پاکی شناخته می شوند. جاذب خوب آب هستند و جذب کننده عرق بوده و با خیس شدن باعث خنک شدن می شوند.1
چنانچه لباس زیر انسان در چهار فصل از پارچه کتانی باشد، پوست بدن که مظهر سلامتی است نرم و لطیف نگه داشته می شوند و از لاغری غیرطبیعی نیز ممانعت به عمل می آید.2
باتوجه به صاف بودن سطح ظاهری الیاف آن نسبت به کثافات و باکتری ها حساس می باشد و از این خاصیت کتان استفاده بهداشتی می گردد و معمولاً برای تهیه روپوش پزشکان و دستمال جیبی از کتان استفاده می شود.3
————
1. همان ص 32
2. مهدی خسروی، گیاهان دارویی و نحوه کاربرد آن، دهم، تهران، نشر محمد، 1387 ص 183
3. حسین یاوری، همان کتاب، ص 33