وبسایت حکیم دانا

رعایت شرایط مناسب ورزش

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

رعایت شرایط مناسب ورزش

با وجود عواملی همچون سن، جنس، مزاج، نوع تغذیه، بیماری های شخص، فصل، اقلیم محلّ زندگی و … نوع ورزش هر فرد با دیگری متفاوت است و تجویز عمومی ورزش برای همگان ممکن نیست.

ورزش به تنهایی کافی نیست و نمی تواند ما را از سایر دستورات بهداشتی و به ویژه بهداشت تغذیه و دیگر اصول سلامتی بی نیاز کند. جناب ابن سینا هم می فرمایند:« اين بهره برداري از ورزش هنگامي ميسر است كه دستورات ديگر بهداشتي را به كلّي مراعات كند».

عنوان این فصل در کتاب قانون اینچنین است:« ورزش؛ برنامه مشترك اشخاص بالغ»؛ از این عنوان برمی آید که کودکان، با توجه به نوع مزاج و نیز فعالیت زیادی که دارند، علی العموم نیاز چندانی به ورزش های سنگین ندارند و تحمیل ورزش های سنگین، به آنها، باعث کاهش رطوبات بدن خواهد بود و در روند رشد کودکان اختلال ایجاد می کند.