وبسایت حکیم دانا

عوامل موثر در تأثیرات جنس لباس

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

عوامل موثر در تأثیرات جنس لباس

عوامل تأثیر گذار باتوجه به جنس لباس به سه دسته کلی تقسیم می شوند: تولید و انتقال بار الکتریکی، قابلیت نفوذ پوشاک و بازتاب و دفع تشعشات درونی و بیرونی.
هریک از این عوامل به گونه ای می توانند باتوجه به جنس لباس متغیر باشند و آثار متفاوتی را بر انسان ایجاد کنند. در میان همه انواع پوشاک، آنهایی که از جنس پنبه یا کتان تهیه شده باشند مناسبترین پوشاک محسوب می شوند چون بار الکتریکی را در بدن افزایش نمی دهند و بدین وسیله موجبات آرامش اعصاب و افزایش تحمل انسان را فراهم می کنند و به دلیل داشتن شباهت بیشتر با پوست انسان از نظر فیزیولوژیکی قابلیت نفوذ بیشتری داشته و به دفع حرارت مازاد بدن کمک کرده و با جلوگیری از اختلالات ناشی از عدم دفع حرارت مازاد بدن در تضمین سلامت انسان نقش موثری ایفا می کنند.1
——————–
1- احمد صبوراردوبادی، آئین بهزیستی اسلام، ج 1، چاپ دوم، تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، 1367، صص 150-90