وبسایت حکیم دانا

عوامل موردتوجه در انتخاب پوشاک

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

عوامل موردتوجه در انتخاب پوشاک

به طورکلی این عوامل به عوامل عمومی و شخصی تقسیم می شوند.
عوامل عمومی عبارتند از راحتی فیزیولوژیکی، راحتی گرمایی و راحتی روانی که همان حالاتی است که افراد در مقابل پوشاک مختلف با جنس ها و مدل و رنگهای متفاوت در خود احساس می کنند. 1و عوامل شخصی همان سن افراد، موقعیت، درآمد، فرهنگ و جنسیت افراد است که هرکدام عاملی موثر برای انتخاب نوع، طرح و رنگ لباس می باشد.
از میان این عوامل سن افراد، در انتخاب لباس مناسب آنها حایز اهمیت بیشتری می باشد2و با توجه به خصوصیات انسان در هر دوره زندگی (نوزادای، کودکی، جوانی، پیری) باید لباس مناسب با همان دوره انتخاب گردد. تا از ایجاد اثرات منفی ناشی از ناهماهنگی لباس با سلامت انسان جلوگیری گردد.

 

نتیجه گیری
لباس انسان با توجه به ویژگیهایی که دارد می تواند بر سلامت انسان تأثیر گذار باشد. اگر ویژگیهایی که برای انتخاب لباس موردتوجه قرار می گیرد عقلانی و مطابق با آموزه های وحیایی باشد می تواند به حفظ سلامت انسان کمک کند و برعکس اگر مطابق با امیال نفسانی و فرهنگ غربی و بیگانگان باشد می تواند سلامت انسان را به مخاطره بیندازد.
همان طور که در این نوشتار بدان پرداخته شد هریک از ویژگیهای لباس (رنگ، جنس، اندازه و مدل آن) تأثیری به خصوص بر بدن انسان به جای می گذارد و این نشانی از اهمیت شناخت تأثیر هریک از این ویژگیهاست تا بتوانیم لباسی مناسب در جهت حفظ سلامت خویش انتخاب کنیم.3
————————
1. علی اصغر، علمدار یزدی، خواص الیاف (نخ و پارچه)، چاپ اول، یزد، نشر دانشگاه یزد سال 1386، صص 195-193
2. همان، صص 175-174
3. اکرمی فر، مهدیه ، تاثیر لباس بر سلامت انسان از منظر اسلام و علم، صص10-1