وبسایت حکیم دانا

لباسهای پیامبر اکرم(ص)

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

لباسهای پیامبر اکرم(ص)

لباسهای پیامبر اسلام شامل دو دسته: لباسهای معمولی و نظامی بود.
لباسهای معمولی ایشان شامل لباسهای سراسری، عمامه، تن پوش، پائین پوش و پاپوش و کمربند بود. ایشان از لباسها با رنگ های مختلف (سبز، سفید، قهوه ای، زرد، مشکی) با توجه به موقعیتهای متفاوت استفاده می فرمود که همگی نسبتاً گشاد بوده و از جنس پنبه یا کتان بودند1و بیشتر لباسهایش سفید رنگ بوده و به پوشیدن رنگ سفید بسیار سفارش می فرمود.2
ایشان لباس وصله داری داشت که گاهی آنرا می پوشیدو بلندی لباسهای آن حضرت تا بالای قوزک پاها بود.3
———-
1. شبنم رنجدوست، تاریخ لباس ایرانیان، تهران، نشر جمال همسفر، 1387، ص 67
2. محمدحسین طباطبائی، سنن النبی، ترجمه استاد ولی، تهران، نشر پیام آزادی، چاپ دوم، 1385، ص 121
3. همان، ص121