وبسایت حکیم دانا

پخش پنجم: اصلاحات ورزشی

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

پخش پنجم: اصلاحات ورزشی

در فرمایش بزرگان دین کلید واژه هایی همچون جدیت، اجتهاد، تلاش، همت، ورزش، تحرک یکی از اصول جوانی حکیمانه است.
مقام معظم رهبری (حفظه الله) سه اصل مهم در تعالی را “تحصیل، تهذیب و ورزش ” معرفی فرمودند.
در روایات اسلامی توجه خاص به تحرک و سخت کوشی و در ضمن آن ورزش های همچون کوهنوردی، شنا، سوارکای، تیراندازی، پیاده روی شده است.
در طب نیز کلماتی همچون حرکت و سکون به عنوان سته ضروریه و ورزش (ریاضت) از عوامل سلامتی دانسته شده است.
———————-
1. در دیدار اعضای انجمن اسلامی، 9/2/1386