وبسایت حکیم دانا

کفش بپوشید

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

کفش بپوشید

در طب اسلامی به پوشیدن کفش تاکید شده است. زیرا پاها را از آسیب محافظت می کند. امام باقر(ع) فرمود:«کفش پوشیدن نیروی چشم را افزایش می دهد» زرد و سفید توصیه شده است، زیرا دیده جلا(روشنایی) می دهد.نیروی جنسی را استحکام می بخشد، اندوه را از انسان دور میکند، و نیز کفش انبیاست. پیامبر اکرم(ص) فرمودند:به صورت ایستاده کفش نپوشید بلکه نشسته کفش پوشید. زمان غذا خوردن، کفش ها را از پا بیرون بیاورید. زمان پوشیدن کفش ابتدا کفش راست بپوشید، سپس کفش چپ و زمان درآوردن، ابندا کفش چپ را بیرون بیاورید.