وبسایت حکیم دانا

آب آشامیدنی کلردار، عامل ریزش مو

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آب آشامیدنی کلردار، عامل ریزش مو

اگر بخواهم غیر از شامپو دشمن دیگری برای مو معرفی کنیم، کلر است. کلر برای کل بدن مضر می باشد اما برای موها دشمنی مضاعف است بخصوص در کسانی که موهای نازک و ضعیفی دارند. برای کم کردن اثر کلر در شستشوی سر پیشنهاد می شود:
سر را مستقیما زیر شیر نشویید. بلکه طشتی داشته باشید که ابتدا آب وارد آن شود و بعد از داخل طشت با کاسه آب را روی سر خود بریزید. همین که آب در معرض هوا قرار میگیرد مقداری از کلر خود را از دست می دهد.
یک راه دیگر برای کم کردن اثر کلر این است که آخرین آبی که روی موهای تان می ریزید آبی باشد که قبلا جوشانده اید و کمی هم خنک شده است.