وبسایت حکیم دانا

احتباس و خروج مواد

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

احتباس و خروج مواد

یکی از اصولی که جهت حفظ سلامتی به آن توجه و برای آن ارزش وافری قائل بودند توجه به مواد جمع شده در بدن و تدابیر مربوط به حفظ یا خارج نمودن این مواد می‌باشد. طبیبان معتقد بودند که در اثر مصرف مواد غذایی مختلف و در گذر زمان مواد زائدی در بدن جمع می‌شوند که لازم است توسط تدابیر خاصی که مستلزم رعایت اصولی می‌باشد از بدن خارج شوند.
آداب دستشویی
– یک مساله اساسی است و بسیاری از بیماری ها بخاطر رعایت نکردن آداب دستشویی است.

زمان:
1- هرموقع فشار مدفوع و ادرار را احساس کرد. (زیاد رفتن باعث آسیب به پروستات میشود-فقط زمانی که فشار را احساس کرد).
2- قبل از خواب (بی نیاز شدن از طبیب)
3- بعد از جنابت (باعث خروج باقیمانده منی و جلوگیری از پروستات)
4- قبل از وضو و طهارت (قبل از نماز).

مکان نهی شده:
1- حمام (سبب فقر می شود)
2- قبرستان و میان قبرها
3- در آب راکد و داخل آب (سبب آسیب زدن توسط جن)
4- زیر درخت میوه دار
5- در راه ها و جاده های باز (به علت تردد مردم)
6- لانه ی حیوانات، سوراخ موش و مورچه و … (رعایت حقوق حیوانات)
7- حیاط مسجد (چون محل اجتماع مؤمنان است)

توصیه ها:
1- ورود به دستشویی با پای چپ و خارج شدن با پای راست.
2- گفتن آهسته بسم الله الرحمن الرحیم (ورود به دستشویی همیشه همراه با مضرات است چون محل تجمع آلودگی است و جهت دوری از میکروب و ویروس).
3- پوشاندن سر (تا میکروب و ویروس روی سر ننشیند)
4- پاک کردن مدفوع با فشار آب و سپس شستن با دست (دست نباید مدفوع را ملاقات کند)
5- پاک کردن با دست چپ
6- استبراء کردن (با انگشت میانه دست راست جهت تخلیه کامل مجاری ادرار)
7- ایستاده دستشویی نکردن.
8- صحبت نکردن (حتی جواب سلام ندادن، البته گفتن ذکر آهسته اشکالی ندارد).
9- طول ندادن و زیاد ننشستن در دستشویی (محل اجتماع آلودگی).
10- عجله نکردن (قضای حاجت کامل انجام شود).
11- رو و پشت به قبله نبودن.
12- به طرف آفتاب و ماه نبودن.1
————
1- إرشادات الرسول المصطفی فی الصحه و طول العمر، آیت الله تبریزیان