وبسایت حکیم دانا

استعمال عطر

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

استعمال عطر

هنگامی که عطرها استشمام می‌شوند، از طریق پیاز بویایی و تحریک اعصاب، بر روی مغز اثر می‌گذارند.
عطرها می‌توانند بر روی حالات خلقی مؤثر باشند، خستگی و اضطراب را کاهش دهند و باعث آرامش شوند.
آروماتراپی یا رایحه درمانی یعنی استفاده از عطرها برای درمان.
در کشور ژاپن مهندسان از عطرها برای طراحی فضای داخلی استفاده می‌کنند. در چنین مواردی به طور مثال از رایحه سنبل یا رزماری که بین مشتری‌ها منتشر می‌شود، برای آرامش بخشیدن به کسانی که منتظر هستند استفاده می‌شود و یا از عطر لیمو و اوکالیپتوس برای جلوگیری از کاهش هوشیاری کارمندان بانک استفاده می‌گردد.