وبسایت حکیم دانا

اصلاحات عروقی

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

اصلاحات عروقی

اصلاحات عروقی به معنای پاکسازی قلب، رگ، کبد و طحال است و شامل سه شیوه مهم می‌باشد:
1. حجامت (کم‌عمق): انجام حجامت عام و خاص؛
2. زالو (نیمه عمیق): انداختن زالو در مواضع مشخص؛
3. فصد (عمیق): رگ زنی
حجامت در تدابیر اصلاحی پیشگیری و همچنین درمان کاربرد فراوانی دارد اما زالو و فصد بیشتر جنبه درمانی دارد.
از این رو با عنایت به محل بحث که تدابیر اصلاحی است در ادامه اجمالا به بحث حجامت اشاره خواهد شد و زالو و فصد در تدابیر درمانی یداوی در بخش دوم ذکر می شود.