وبسایت حکیم دانا

اصلاحات فکری

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

اصلاحات فکری

اميرالمؤمنين(عليه‌السلام) می فرمایند :المُريبُ اَبداً عَليلٌ! آدم شکّاک و بدگمان هميشه مريض است!1
بيماري و سلامتي ريشه در تفكر دارند. افكار بيمار، خودشان را از طريق بدن بيمار نشان مي دهند. جسم خدمت گذار فکر است. به محض ورود افكار غير مجاز بدن سريعا در بيماري و ناراحتي فرو مي رود. در هنگام افكار زيبا و امید بخش بدن رنگ زيبايي و جواني می گیرد. افرادي كه با فكر بيماري زندگي مي كنند زمینه گرفتاری به آن بیماری در آنها فراهم می شود.
تفكرات قوي، پاك و شاد بدن را در اشتياق و شفقت فرو مي برند. بدن وسيله ظريف و حالت پذيري است كه به تفكراتي كه به آن وارد مي شود عكس العمل نشان خواهد داد و عادات و تفكرات، تاثيرات خوب يا بدشان را بر روي آن نشان خواهند داد. افراد تا زماني كه افكار ناپاك را پراكنده مي كنند، خون ناپاك و مسموم خواهند داشت. از يك قلب پاك يك زندگي پاك و بدن پاك بيرون مي آيد. از يك ذهن آلوده يك زندگي آلوده و بدن خراب به وجود مي آيد. فكر فواره عمل، زندگي و ابراز است. چشمه را پاك نگه داريد تا همه چيز پاك شود. تغيير رژيم غذايي به فردي كه افكارش را تغيير ندهد كمكي نخواهد كرد. هنگامي كه فرد افكارش را پاك مي سازد، بعد از آن اشتياقي به غذاي ناپاك نخواهد داشت. افكار پاك باعث پاكي عادات مي شوند. اميرالمؤمنين عليه‌السلام می فرمایند :حُسنُ الظَّنِّ راحَةُ القَلبِ وَ سَلامَةُ البَدَنِ. خوش‌بيني، ماية راحتي جان و سلامتي تن آدمي است.2
اگر بدنتان را مي خواهيد محافظت كنيد، از ذهنتان مراقبت كنيد. اگر مي خواهيد بدنتان را بازسازي كنيد، ذهنتان را زيبا سازيد. بد انديشي، حسد، ناراحتي و دلسردي سلامتي بدنتان را مي ربايند.
شما نمي توانيد يك خانه شاد و خوش آيندي داشته باشيد، مگر آنكه بگذاريد هوا و نور خورشيد آزادانه وارد اتاق ها شوند، پس يك بدن قوي و يك سيماي بشاش، شاد يا سرزنده فقط مي تواند از ورود آزادانه تفكرات با نشاط، خوش بيني و آرامش به وجود آيد. بر روي چهره افراد مسن چين و چروك هاي زيادي وجود دارد كه بوسيله اندوه به وجود آمده اند. برخي ديگر به وسيله افكار قوي و پاك و برخي به وسيله ناراحتي حفر شده اند.
هيچ حکیم و پزشكي مانند تفكرات با نشاط و امید بخش براي از بين بردن بيماري ها جسم وجود ندارد. هيچ تسلي بخشي همانند حسن نيت براي متفرق كردن سايه هاي رنج و ملالت وجود ندارد. زيستن مداوم در تفكرات بيمارگونه، عيب جويي، رشك و حسد مانند آن است كه در يك سياهچال خودساخته محصور باشي. اما درباره همه خوب فكر كردن يعني با همه بشاش بودن است و صبورانه آموختن كه چگونه در همه خوبي را پيدا كنيم. چنين تفكراتي غير خودخواهانه اي مدخل بهشت هستند و زيستن مداوم در تفكر آرامش براي هر موجودي، باعث به وجود آمدن آرامش همه گير براي همه مي شود. «امام صادق(عليه‌السلام) می فرماید: أَحسِنوا ظنُونَكُم بِاِخوانِكُم تَغَتَنِموا بِها صَفاءَ القَلبِ وَ نَقاءَالطَّبعِ.
در حق برادران خود حسن‌ظن داشته باشيد که براي شما صفاي دل و پاکيزه ‌طبعي به دنبال خواهد داشت. 3از این روایت استفاده می شود فکر ثواب حتی مزاج و طبع را لطیف می کند.
امیر المومنین علی (ع) میفرماید:«الحزن یهدم الجسد»4 اندوه و غم بدن را ویران می کند.
هر که غم جهان خورد کی برد از حیات بر رو تو غم جهان مخور تا ز حیات بر خوری
روح و بدن به قدری با یکدیگر مرتبط و متحدند که حالات نیک و بد هر یک در دیگری اثر می گذارد و این مطلب مورد قبول کلیه دانشمندان دیروز و امروز جهان است، بدن آدمی تحت تأثیر حالات روان است، و روان نیز تحت تأثیر حالات بدن می باشد.
کسی که دچار نگرانی و تشویق خاطر است و در ضمیر خود احساس ناراحتی و بی قراری می کند، خواه و ناخواه این حالت روانی آثار نامطلوبی روی بدن او می گذارد و جسم وی را از مسیر سلامت و اعتدال منحرف می کند. امیرالمومنین علی (ع) می فرماید: «الهم نصف الهرم 5اندوه نیمی از پیری است.
دکتر «ژوزف منتاکو» مولف کتاب «اختلالات عصبی معده» نیز نظیر همین را می گویند: «آنچه می خورید باعث فرحه6 معده نمی شود، بلکه آنچه شما را می خورد (نگرانی) موجب پیدایش این زخم است» دکتر «الواریز» که در کلینیک «مایو» کار می کند می گوید: شدت و ضعف زخمهای معده اغلب نسبت مستقیم با شدت و ضعف درجه هیجانات درونی دارد این گفته متکی به آزمایش و مطالعه در پانزده هزار بیماری است که برای اختلالات معده به کلینیک «مایو» مراجعه کرده اند و چهار پنجم آنها اساس و علت طبی برای بیماری معده خود نداشتند.
ترس، نگرانی، حسد، خود پسندی فوق العاده، عدم لیاقت در سازش با محیط، اکثرا علل موثر بیماری های معده و زخمهای آن می باشد، زخم معده باعث مرگ شما است، و مطابق مندرجات مجله «لایف» در بین امراض مهم و خطرناک، رتبه دهم را حائز است.
برادران «مایو» که کلینیک آنها معروفیت فراوان دارد اعلام داشته اند که نصف بیشتر تختخوابهای بیمارست