وبسایت حکیم دانا

انواع حجامت

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

انواع حجامت

درکشورهای غربی حجامت تقریباً به ده روش انجام می‌شود ولی در طبّ اسلامی ایرانی حجامت بطور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود:
حجامت خشک: حجامت خشک که در فرهنگ عامه به لیوان گذاری معروف است به شیوه خلا گرمایی و از طریق گذاشتن پنبه در حال سوختن در ته لیوان و گذاشتن لیوان در موضع انجام می‌شود.
حجامت خشک شامل دو نوع گرم و سرد است که در کتاب مفصلی ذکر می شود.
حجامت تر: دراین روش پس ازاینکه حکیم موضع حجامت را ضد عفونی نمود.با استفاده ازیک لیوان یکبار مصرفِ مخصوصِ حجامت و با دستگاه مکش، عمل بادکشی را انجام می‌دهد. خلاء ایجاد شده در لیوان باعث تجمع مواد سبک خون مویرگی در موضع حجامت می‌شود. سپس حکیم لیوان را از موضع جدا نموده و با یک تیغ یکبار مصرف چند خراش سطحی به عمق نیم تا یک میلی متر به صورت مایل ایجاد می‌کند. سپس دوباره لیوان را گذاشته وعمل مکش را انجام می‌دهد. این عمل سه تا پنج مرتبه انجام می‌شود و در مجموع حداکثر 50 تا 75 میلی لیتر خون از بدن شخص خارج می‌شود. البته بدن در مدت زمان بسیار کوتاهی قادر به بازسازی این مقدار خون است.