وبسایت حکیم دانا

انواع خواب روز

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

انواع خواب روز

خواب قیلوله: قبل از ظهر یکساعت که این خواب نعمت است و به بیداری و عبادت شب و درمان ضعف حافظه کمک می کند.

خواب عیلوله: پس از اذان صبح تا طلوع آفتاب , مضر
خواب حیلوله: در هنگام طلوع آفتاب و بعد از نماز صبح , باعث کاهش حافظه
خواب غیلوله: در انتهای روز که بسیار نهی شده (غیله :هلاکت)
خواب بعدازظهر: در فصول گرم و برای صفراویها یکساعت بلامانع است
خواب غفلت: خوابيدن در مجلس پند و يادآوري است.
خواب بدبختي: خوابيدن در وقت نماز است.
خواب لعنت (فيلوله ): خواب بعد از طلوع آفتاب است كه انسان را كسل مي كند .
خواب عذاب (عيلوله ): خواب بين الطلوعين ؛ از فجر (نماز صبح) تا طلوع آفتاب كه مذموم و بد مي باشد.
در روايات از خوابيدن قبل از طلوع آفتاب، بسيار نهي شده و مکروه است .
خواب راحت (قيلوله ): خواب قبل از ظهر تا ظهر و بعد از نماز ظهر تا عصر است، كه مستحب است و در آن وقت اگر كسي خوابي ببيند دروغ نمي شود. و اين خواب رفع كننده كسالت و هضم كننده غذا است.
خواب رخصت: (خوابي كه اجازه داده شده)خوابيدن بعد از نماز عشا است.
خواب حسرت: خوابيدن در شب جمعه است.
خواب حيلوله: خواب بعد از ظهر يا خواب وقت ظهر است ،چون اين خواب حايل و فاصل بين ظهر و نماز (ظهر) است، حيلوله گويند. و چون تأخير نماز از اول وقت ناپسند است، خوابيدن در اين وقت خوب نيست.
خواب غيلوله: خواب آخر روز است كه موجب بيماري است.
خواب بعد از عصرمکروه است. چنانكه از امیر المومنین (علیه السلام) روایت است خوابيدن بين الطلوعين و بين العشائين (بين نماز مغرب و عشاء) موجب پریشانی و فقر می شود.1
—————
1- علامه مجلسی، حلیه المتقین ص168الی 171 و بحار الانوار ج 76 ص 184