وبسایت حکیم دانا

انواع ماساژ

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

انواع ماساژ

در دنیا حدود 80 نوع ماساژ مهم وجود که تمام این ماساژها به 6 نوع مهم قابل بازگشت است و در صورت یادگیری این 6 نوع اجمالاً با همه انواع ماساژ آشنا خواهیم شد:
1. ماساژ سطحی: روشى است که در آن از مشت‌ومال‌دادن، خمیرکردن و ماساژ تمامى بدن به‌وسیلۀ کف دست استفاده مى‌شود و نواحى هدف آن عموماً لایه‌هاى سطحى‌تر عضلات و سیستم گردش خون در آن نقاط است و نیم‌نگاهى نیز به مفاصل دارد. غالباً از این ماساژ براى بهبود گردش خون و تسکین اسپاسم‌هاى ماهیچه‌اى استفاده مى‌شود.
2. ماساژ عمقى: در این سبک ماساژ از انگشتان و کناره‌هاى دست با نیروى بیشترى استفاده مى‌شود تا گرفتگى‌هاى مزمن و طولانى عضلات از میان برداشته شوند. این شیوه درمقایسه‌با روش ماساژ سطحی براى گرفتگى‌هاى مزمن مؤثرتر است.
3. بازتاب درمانى: این نوع ماساژ مبتنى‌بر دانش بازتاب‌شناسى یا بازتاب‌درمانى است و یکى از روش‌هاى درمانى سنتى به‌شمار مى‌رود. براساس این روش، هریک از اعضاى داخلى بدن به بخش خاصى از دست‌ها و پاها مرتبط است؛ درنتیجه مى‌توان با تحریک آن نقاط و روش خاص ماساژى که وجود دارد، آن عضو را تحت تأثیر قرار داد. به زبان ساده‌تر، در این نوع ماساژ دست و پاها آیینۀ اعضاى مختلف بدن هستند و تمامى نواحى بدن ما روى پاها و دست‌هایمان تصویر شده‌اند.
4. ماساژ کف پا در آب ولرم و نمک: در ایران باستان رواج داشته و جزو تکنیک‌هاى بسیار مؤثر قلمداد مى‌شده و به‌مرور زمان، به فرهنگ عامه نیز انتقال یافته، تکمیل‌کنندۀ همین سبک ماساژ است.
عده‌اى پیشینۀ این سبک را به 5000 سال قبل و در زمان تمدن چین نسبت مى‌دهند. تصاویرى نیز از مقبره‌هاى مصر باستان به‌دست آمده که در آن از این نوع ماساژ استفاده شده است.
5. انرژی درمانی: نوع دیگری از ماساژ، از عوامل غیر حسی و گاهی ماورائی استفاده می‌کند، در عالم عوامل مؤثره غیر محسوس که از نگاه ما غیب محسوب می‌شوند نیز وجود دارد، برخی از این عوامل توحیدی و برخی شیطانی هستند، در امور مختلف و حتی درمان بیماری‌ها این عوامل غیبی می‌توانند مؤثر باشند، استفاده صحیح از این عوامل در شریعت با عناوینی همچون دعا، شفاء، معجزه، توسل، ذکر و…پیش بینی شده است ولی استفاده از عوامل مؤثر حرام نیز وجود دارد همچون استفاده از اجنه، فرادرمانی.
ذکر درمانی: این روش در ایران قدیم به‌کار گرفته مى‌شد و جزو تکنیک‌هاى اسرارى درمان محسوب مى‌شده و سعى بر آن داشته‌اند که این دانش سینه‌به‌سینه نقل شود. در این روش، براى هریک از اعضاى بدن ذکر خاصى وجود داشت که در هنگام ماساژدادن آن عضو، فرد ماساژدهنده آن ذکر را مدام زیر لب تکرار مى‌کرد. در این شیوه، باور بر آن بود که هر عضو از اعضاى بدن با یکى از نام‌هاى خداوند در ارتباط است و هرگاه عضوى از مجارى تعادل و سلامت خارج شود، با آگاهى از جریان الهى مى‌توان آن را به مسیر سلامت بازگرداند. شرط اصلى براى انجام درست کار آن بود که ماساژدهنده توسط استادش به این نام‌ها تشرف یافته باشد.
کانال‌های انرژی: براساس این روش، در بدن کانال‌هاى انرژى ظریفى به نام مردین وجود دارد که هر مانعى در این مسیرها موجب برهم‌‌خوردن تعادل در بدن شده و درنهایت، موجب بروز انواع مشکلات و بیمارى‌ها خواهد شد. این شیوۀ ماساژ سعى در آزادسازى و مرتفع‌کردن موانع انرژى در این مسیرها را دارد.
6. روغن مالی: این روش بیشتر مبتنى‌بر مکانیزم درمانى است و استفاده از روغن‌هاى مخصوص در درمان‌هاى مختلف مفاصل، شکستگى‌ها، دررفتگى‌‌ها و… یکى از ارکان اصلى آن محسوب مى‌شود. در شکستگى‌ها و پارگى‌ها ماساژ عمقى داده نمى‌شود و تنها یک ماساژ ملایم سطحى براى جذب روغن صورت مى‌گیرد.
ماساژ روغنى یکى از 4 رکن اصلى تکنیک‌هاى شکسته‌بندى به‌شمار مى‌آید. تأثیر فوق‌العادۀ این نوع ماساژ متأسفانه على‌رغم قدرت بى‌نظیرش تاکنون چندان مورد توجه متخصصان قرار نگرفته است. حرکات طولى، کششى، عمقى و… همراه با تکنیک جاانداختن مفاصل و آزاد کردن انرژى حبس‌شده در بافت‌هاى غضروفى بدن، از این دانش یک تکنیک کم‌نقص و منحصربه‌فرد ساخته است.