وبسایت حکیم دانا

بهداشت موی سر در طب اسلام

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بهداشت موی سر در طب اسلام

۱ شب ها شانه نکنید: آخرین پیشرفت های علمی میگوید شب حواس پنجگانه و تک تک سلول های بدن به خواب می رود
۲ ایستاده شانه نکنید
۳ در حمام شانه نکنید
۴ برعکس جهت مو شانه نکنید
۵ شانه و برس شما نوک تیز نباشد و با ناخن و شی نوک تیز نیز سر را نخارانید که طب جدید نیز تایید به این نسئله رسیده است علاوه بر تخریب پوست سر یکی از عوامل موخوره است.(برای موخوره از بالاتر موخوره مو را قیچی و روغن زیتون می زنیم برطرف می شود.)