وبسایت حکیم دانا

دعای ماساژ

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

دعای ماساژ

از امام جعفر صادق(ع) منقول است که چون روغن را بر کف دست بریزى بگو: «اللهم انی اَسْاَلُكَ الزَّيْنَ وَالزّينَةَ وَالْمَحَبَّةَ وَ اَعُوذبِكَ مِنَ الشَّيْنِ وَالشَّنانِ وَالْمَقْتِ»
پس از آن کف دست را بر بالاى سر بگذارد و ابتدا از آنجا شروع به روغن مالی کند.1
در روایت دیگر وارد شده است که چون روغن را بر کف دست بریزى بگو: «اللهم انی اَسْاَلُكَ الزّينَةَ فى الدُّنْيا وَ اَعوُذُبِكَ مِنَ الشَّيْنِ وَالشَّنانِ فى الدُّنْيا وَاْلاخِرَةِ».2
نکته: در روغن مالی روغن را روی کف دست بایستی ریخت.روغن مالی از سر شروع شود.
—————
1. محمد بن یعقوب کلینى، الکافی، ج6، ص519.
2. همان.