وبسایت حکیم دانا

رسیدگی به پوست

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

رسیدگی به پوست

از دیگر عناصر مهم در شکل ظاهری افراد، بخصوص در بانوان، داشتن پوستی سالم، روشن و لطیف است. از دیرباز، استفاده از مواد گیاهی و روغن های مفید برای حفظ زیبایی و سلامت پوست، امری رایج بوده است که آموزه های پیشوایان معصوم نیز نشان دهنده اهمّیت آن برای کلیه افراد جامعه (چه زنان و چه مردان) است.
امیرالمؤمنین(ع) فرموده است: الدُّهنُ یَلینُ البَشَرَة ویزیدُ فی الدِّماغِ ویُذْهِبُ القَشَف ویُسْفِر اللَّوْنَ.1
روغن زدن(چرب کردن)، پوست را نرم و نیروی عقل را زیاد می کند و آلودگی پوست را برطرف می سازد و به آن، روشنی می بخشد.
همچنین امام باقر(ع) می فرماید: دُهْنُ اللَّیلِ یَجرِی فی العُروقِ ویَرْوِی البَشَرَةَ ویُبَیِّضُ الوَجْه. 2
روغن زدن (پوست) به هنگام شب، باعث رسیدن آن به رگ ها شده، پوست را سیراب و صورت را سفید می کند.
————
1. همان، ج 6، ص 519.
2. همان . از نحوه بیان امام(ع) چنین برداشت می شود که روغن زدن پوست به هنگام شب، باعث جذب بهتر آن می شود.