وبسایت حکیم دانا

سبک فکری

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

سبک فکری

انها را کسانی اشغال کرده اند که گرفتار ناراحتی عصبی می باشند و مرض آنها از فساد و خراب بودن اعصابشان نیست، بلکه از هیجانهای درونی، محرومیت، تشویش، نگرانی، ترس، عدم موفقین و ناامیدی، سرچشمه میگیرد…هم اکنون روی میزم کتابی از دکتر «ادوراد پودلسک» تحت عنوان (جلو نگرانی را بگیر و سالم و راحت زندگی کن» قرار دارد که فصول بر جسته آن را از این قرار است: نگرانی با قلب چه میکند؟ فشار خون از نگرانی بوجود می آید، رماتیسم ممکن است از نگرانی باشد، نگرانی چگونه معده شما را ضعیف می کند؟ نگرانی و غدد درقی، مرض قند از نگرانی بوجود می آید، «دکتر ویلیام ماک گونیگل» در انجمن دندان پزشکان آمریکا اظهار داشت: نگرانی باعث خرابی و فساد دندان می شود، و اینطور نطق خود را ادامه داد: هیجانات و احساساتی که مولد نگرانی و ترس است باعث بر هم خوردن توازن کلسیم بدن شده و دندان را فاسد می کند. 7
آرامش قلب و نجات از اضطراب و تزلزل، در ایمان و اعتقاد به مبدا آفریدگار است. الا بذکر الله تطمئن القلوب8 دلها با یاد خدا آرامش می یابد.
بشر در مواقع خطیر و آنجایی که نگرانی و اضطراب روح، به اوج اعلای خود می رسد، و هیجانهای درونی طوفانی بر پا می کنند و دانش روان شناس از آرام کردن آن عاجز می شود قدرت نیرومند ایمان به آن ناراحتی خاتمه می دهد و روح خود باخته و طوفانی را مطمئن و آرام می کند ایمان است که به انسان نیروی اراده می دهد، تردید و دو دلی را بر طرف می کند و راه و مسیر پایداری به انسانها نشان می دهد خلاصه زندگی با هدف و مقصدی را می آموزد.
شخص با ایمان اگر روزی گرفتار درد و رنج شد، چون اضطراب درونی ندارد، همان اطمینان قلبی در بهبود او کمک می نماید.
دکتر کارل یونک یکی از روان کاون نامی جهان می گوید: بین هزاران کسانی که پیش من آمده و از من کمک می خواهند آنهائی که به اصولی پایبند می باشند یا بدین خود ایمان دارند، خیلی زود و سریع معالجه شده و شفا می یابند.9
————————
1. فهرست غرر، ص 146
2. شرح‌ غرر، ج 3، ص 384
3. بحارالانوار، ج 5، ص 196
4. غرر الحکم ص 23
5. نهج البلاغه فیض ص 1143
6. یعنی جراحت و زخم
7. گذرنامه برای زندگی نوین ص 241
8. رعد آیه 28
9. گذرنامه ص 243