وبسایت حکیم دانا

سعوط

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

سعوط

استعمال انفیه جهت ایجاد عطسه هفته‌ای یکبار و چکاندن سه قطره روغن بنفشه در هر سوراخ بینی هر شب هنگام خواب.
امام رضا(ع) فرمودند:
«بدان که علت عطسه آن است که خداوند، چون بنده‌اى را نعمتى دهد و او سپاسگذارى از آن را از یاد ببرد، خداوند، بادى بر او چیره مى‌سازد که در تن وى مى‌چرخد و سرانجام، از سوراخ‌هاى بینى او بیرون مى‌آید و شخص، خداوند را بر آن عطسه، سپاس گوید و خدا، این سپاس گفتن را سپاس آن نعمت قرار مى‌دهد. همچنین، هیچ کس عطسه نمى‌کند، مگر این که غذایش گوارا مى‌شود».1
—————-
1. الفقه المنسوب للامام رضا(ع)، ص391؛ محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج76، ص55.