وبسایت حکیم دانا

سیر تاریخی حجامت

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

سیر تاریخی حجامت

حجامت نام یک روش درمانی پیچیده است که بر اساس قدیمی‌ترین سند موجود از 3300 سال قبل از میلاد مسیح در مقدونیه انجام می‌شده و بعدها به یونان رخنه کرده است و در آن زمان شاخص پزشک بودن، حجامت کردن و داشتن ابزارآن بوده است.
اوراق پاپیروس که از عصر باستان بدست آمده نیز نشان می‌دهد که حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح، حجامت امری رایج بوده است. بقراط که حدود 400 سال قبل از مسیح می‌زیسته است با روش‌های مختلف حجامت آشنا بوده است و در آثار خود به موارد استفاده و منبع آن اشاره کرده است.
در آثار جالینوس نیز مطالب متنوعی در مورد حجامت برجا مانده است.