وبسایت حکیم دانا

علت اصلی ریزش مو در مردان

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

علت اصلی ریزش مو در مردان

ریزش مو درمردان معمولا از شدت حرارت و گرمی است .اگر حرارت ناشی از خلط دم باشد وسط سر شروع به ریزش می کند و اگر حرارت ناشی از خلط صفرا باشد ریزش از جلوی سر اتفاق می افتد. اما ریزش مو در زنان ناشی از شدت سردی است که باعث خالی شدن بین موها می شود در واقع موها کم پشت می گردد.
علت بعدی ریزش مو سبک غلط زندگی خصوصا در زمینه حمام رفتن از جمله ایستاده دوش گرفتن و استفاده از شامپوهای شیمیایی است. هر چه بیشتر از شامپوهای شیمیایی استفاده کنید ریزش مو بیشتر است و هر چه شامپو های گران تر استفاده کنید باز هم ریزش مو بیشتر است. چون مواد شیمیایی بیشتری در آن به کار رفته است.
علت سوم به تغذیه غلط رایج از آب و غذا بر می گردد که در ادامه توضیح خواهیم داد.
درمانهای ریزش موی سر:
درمان ریزش مو طبیعتا اول اصلاح مزاج است. و بعد حذف شامپو چراکه
شامپو باعث پوسیدگی ریشه مو می شود . شامپو هیچ وقت به طور کامل از روی سر پاک نمی شود و باقیمانده مواد شیمیایی آن در پوست و ریشه سر نفوذ می کند و مو را از بین می برد.
پس اگر به سلامت موهایتان علاقمند هستید، و اگر موهای نازک و پر ریزش دارید، بد نیست مدتی شامپو را کنار بگذارید و از صابون یا جایگرین های طبیعی و اسلامی مثل ختمی استفاده کنید. بعد از این میتوانید تفاوت را احساس کنید و شاید برای همیشه از این ماده شیمیایی مضر یعنی شامپو دوری کنید.