وبسایت حکیم دانا

فکر ناثواب عامل غم و غصه و بیماری

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

فکر ناثواب عامل غم و غصه و بیماری

غم و اندوه هم بیماری است هم علت بیماری، متأسفانه امروزه افسردگی درمان ریشه‌ای ندارد و عمدتاً داروی خواب‌آور به بیمار می‌دهند تا موقتاً از غم رها شود. ولی در طب اسلامی برای آن درمان وجود دارد.
در روایت آمده: «الهم نصف الهرم»1یعنی «غصه نصف پیری است»، و همچنین درباره حضرت یعقوب (ع) آمده: «چشمانش نمی دید به علت هم و غم».
تفاوت هم و غم در این است که هم در قلب است و غم در سر است. امروزه افسردگی شایع شده هرچند رفاه بیشتر شده ولی افسردگی بیشتر شده مخصوصا در شهرهای بزرگتر، و علت آن را هم نمی‌دانند، البته در طب اسلامی علل آن بیان شده که در جلد اول بحث آن آمده و در اینجا بحث راجع به درمان بیماری افسردگی است. در طب جدید برای درمان از داروهای آرام‌بخش که بیشتر خواب‌آور است، استفاده می‌شود که درمان خوبی نیست و درمان دیگر روانکاوی و روان درمانی است که با صحبت با بیمار سعی در درمان بیماری دارند البته این درمان بد نیست ولی ناقص است.
——————-
1. مستدرك سفينة البحار، شیخ علی نمازی، ج۱۰، ص۵۵۷.