وبسایت حکیم دانا

مساحت زمین خانه زیاد و ارتفاع آن كم باشد

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مساحت زمین خانه زیاد و ارتفاع آن كم باشد

یکی از انصار گفت یا رسول الله خانه ما خیلی تنگ و کوچک است؛ پیامبر اکرم(ص)فرمود:
«ملتمسانه از خدا بخواه تا خانه‌ات توسعه پیدا کند».1
از سعادت مردانی است که خانه بزرگ داشته باشد البته به شرط اینکه حلال باشد دیگران هم داشته باشند و برای کار مفید باشد و افتخار و فخرفروشی در آن نباشد پس خانه بزرگ باید مفید باشد و در آن نفع اجتماعی باشد دیگران را دعوت کند بیایند و بروند و تعلیم و تربیت در آن باشد.
————–
1-«ارْفَعْ صَوْتَک مَا اسْتَطَعْتَ وَ سَلِ اللَّهَ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَیْک». همان، ج‏6، ص‏526.