وبسایت حکیم دانا

مضرات افراط در بیداری

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مضرات افراط در بیداری

  1. تجمع مواد زاید در بدن
  2. کاهش رطوبت ضروری بدن
  3. اختلال در هضم
  4. اختلال در مزاج طبیعی
  5. خشکی مغز
  6. سوختن اخلاط طبیعی
  7. جنون