وبسایت حکیم دانا

مضرات خواب روز

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مضرات خواب روز

  1. افزایش بیماریهای رطوبتی و ترشحات غیر طبیعی سینوسها
  2. بدبویی دهان
  3. بزرگی طحال
  4. ضعف قوای نفسانی
  5. کندی ذهن و کاهش حافظه
  6. بی میلی و بی اشتهایی
  7. ورم بدن
  8. کاهش شادابی و طراوت پوست
  9. ضعف قوه هاضمه