وبسایت حکیم دانا

چه افرادی نباید حجامت انجام شوند:

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

چه افرادی نباید حجامت انجام شوند:

  • زنان باردار تا پایان ماه چهارم نباید حجامت نمایند؛
  • افراد دچار مشکلات انعقادی مثل کمبود پلاکت و بیماران هموفیلی؛
  • حجامت زنان درایام قاعدگی بویژه اواخر این دوره ممنوع است؛

برای کودکان، حجامت از چهار ماهگی به بعد هیچ ضرری ندارد بلکه بسیار مفید است. حجامت در سنین کودکی باعث رشد قد و استحکام استخوان‌ها می‌شود و ایمنی بدن را در مقابل سرماخوردگی‌ها و بیماری‌های دیگر افزایش می‌دهد.