وبسایت حکیم دانا

کوچه و خیابان‌ها را وسیع کنید و سد معبر ممنوع است

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

کوچه و خیابان‌ها را وسیع کنید و سد معبر ممنوع است

در دوران طلایی ظهور تمام کوچه‌های تنگ، گشاد می‌شود و سد معبرها خراب خواهد شد.1
———–
1-«إِذَا قَامَ الْقَائِمُ(عج) وَ وَسَّعَ الطَّرِیقَ الْأَعْظَمَ وَ کسَّرَ کلَّ جَنَاحٍ خَارِجٍ فِی الطَّرِیق». شیخ مفید، ارشاد، ج‏2، ص‏385.