وبسایت حکیم دانا

توصیه به ترک شام خیانتی بزرگ

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

توصیه به ترک شام خیانتی بزرگ!

✔️وقت آن رسیده که از خواب غفلت بیدار شوییم و فکری به حال خودمان بکنیم!!

✔️توصیه به ترک شام قطعا از خائنانه ترین و بدترین توصیه ها در طب جدید است. طبی که در توصیه های پیش گیرانه بسیار ضعیف است و حتی قدرت ندارد سرطان را مهار کند چه رسد به دیگر بیماری ها، چه خوبی و چه هدیه ای برای بشر دارد؟! بله قطعا زحمات زیادی کشیده شده اما سر خط سلامتی از جای دیگری باید شروع شود نه از آنجایی که امروزه پیگیری می شود.

✔️توصیه ها به خوردن شام و خصوصا ترک نکردن آن در طب اسلامی به قدری زیاد است که می توان شام را مهمترین وعده غذایی و حتی یکی از ارکان سلامتی در طب اسلامی دانست.

✔️⏪روایات این مسئله خود گویای اهمیت مطلب است:

✅امام صادق علیه السلام : هر کس یک شب شام نخورد ، رگى در بدنش مى میرد و دیگر هرگز زنده نمى شود. [مکارم الأخلاق : ج 1 ص 424]

✅پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : هر کس شب شنبه و یکشنبه ، پشت سر هم ، شام نخورد ، از وجود او چیزى مى رود که تا چهل روز باز نمى گردد (جبران نمى شود) .[مکارم الأخلاق : ج 1 ص 424]

✅امام صادق علیه السلام : هر که خوردن شام را ترک کند ، مقدارى از نیرویش کم مى شود و دیگر به او باز نمى گردد .[محاسن : ج 2 ص 198]

✅کافى ـ به نقل از سلیمان بن جعفر جعفرى ـ : ابوالحسن علیه السلام خوردن شام را فرو نمى گذاشت ، و اگر شده ، یک عدد کلوچه تناول مى کرد ، و مى فرمود : «شام ، نیروى بدن است» و به گمانم فرمود : «و مایه توانایى بر آمیزش است».