وبسایت حکیم دانا

جنایتی به نام شیر خشک قسمت دوم

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

❌ جنایتی به نام شیر خشک ❌

✅ قسمت دوم:

سازمان جهانی غذا و دارو (FDA) استانداردهایی را برای تولیدکنندگان “شیرخشک” تعیین کرده است؛ یکی از این استانداردها انجام تست‌هایی است که نشان دهد شیرخشک عاری از “پاتوژن‌ها” یا عوامل بیماری‌زای مضر مانند “سالمونلا”،”کرونوباکتر” و “ساکازاکی” است.

منبع:
http://www.westonaprice.org/childrens-health/the-scandal-of-infant-formula

با این همه، مطالعات علمی نشان داده است که در بسته‌های حاوی شیرخشک، باکتری‌های بالقوه‌ مرگ‌بار مانند” “اِنتروباکتر ساکازاکی” و گونه‌های “سالمونلا” در سطوح پایین وجود دارد.⚠️

منبع:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4344585

❌ از این روست زمانی که این پودر با آب‌گرم ترکیب می‌شود، این باکتری‌ها سریع تکثیر می‌شوند. چنین نمونه‌هایی در “بلژیک”، “فرانسه”، “منطقه غرب‌آسیا” و حتی “آمریکا” نیز گزارش شده است.⚠️

❌متاسفانه نمونه‌ای از این محصولات آلوده در ایران نیز کشف شد؛ شیرخشک نوزاد با نام تجاری «دیالاک 1و2» (Dielac) ، یا شیرخشکی به ‌نام «هومانا» (Humana) که بسیاری از خانواده‌ها برای فرزندان خود، این محصول را ترجیح می‌دهند، حاوی این باکتری‌های خطرناک بوده است.⚠️

منبع: http://www.foodna.ir/fa/newsagency/61954

❌همچنین با کمال تاسف باید گفت که «پودر شیر خشک» هیچ گاه نمی تواند در بسته بندی کاملا استریل قرار داده شود حتی اگر توسط استانداردهای بهداشتی ساخته شده باشد و بسیاری از نوزادان در معرض خطر ابتلا به بیماری از طریق “پودر شیرخشک” قرار دارند.⚠️

منبع:
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/formula-before-you-start.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4344585https