وبسایت حکیم دانا

جنایتی به نام شیر خشک قسمت سوم

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

❌جنایتی به نام شیر خشک❌

✅قسمت سوم:

با توجه به وجود باکتری‌های مضر در شیرخشک، “وجود کلسترول آزاد” و یا “روغن‌پالم” در آن و فقدان پروتئین‌های ایمنی بخش، این ماده غذایی، کودکان را در معرض محدوده‌ وسیعی از بیماری‌های عفونی قرار می‌دهد. ⛔️

شواهد علمی فراوانی با تکیه بر این موضوع در مجله دولتی آمریکایی “Pediatrics” منتشر شد که گزارش داد:

«مشخص شده است که شیرخشک‌ها محصول استریل شده‌ای نیستند و قابلیت استریل شدن هم ندارند.» ⛔️

⏮ به‌ دنبال این تحقیق، از یک‌سو و گزارش مرگ یک نوزاد در انگلیس به‌ وسیله‌ شیرخشک آلوده به “کلستریدیوم بتولینوم” (Clostridium botulinum ) از سوی دیگر، محققان در کالیفرنیا تحقیقاتی را آغاز کردند.

منبع: https://www.ibfan.org/how-widespread

این مطالعه مربوط می‌شد به 19 نوزاد کالیفرنیایی که از”بوتولیسم” رنج می‌بردند. محققان دریافتند پنج بسته از سی بسته شیرخشکی که این کودکان مصرف کرده‌اند، آلوده به “اسپورهای کلستریدیوم” بوده است. دست آخر نیز 78 درصد از بسته‌های شیرخشک خریداری شده از بازار به باکتری‌هایی که ارتباط نزدیکی با “کلستریدیوم بتولینوم” داشتند، آلوده بودند. ⛔️

منبع: http://www.westonaprice.org/childrens-health/the-scandal-of-infant-formula

‼️ اما این همه‌ ماجرا نیست و خطر شیرخشک تنها به‌وجود باکتری‌های مضر برای نوزاد ختم نمی‌شود؛ تا سال 1982 بیش از بیست مورد مرجوعی به‌ دلیل خطرات کشف‌ شده در شیر‌خشک وجود داشته است، مانند:

⛔️ آلودگی با فلزات (سرب: Plumbum و کادمیوم: Cadmium)
⛔️ (پرکلرات: Perchlorate، سوخت موشک و مواد منفجره)
⛔️سطح بالای آرسنیک: Arsenic : ماده ای بسیار سمی
⛔️ملامین: Melamine و فتالات: phthalate (نرم‌کننده‌های پلاستیک‌ها)
و…

منابع:

1️⃣ http://jfh.iaut.ac.ir/article_517052_33a061fe4e6067f336484930a5633ee2.pdf

2️⃣ https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-069X-5-31/comments

3️⃣ http://archive.unu.edu/unupress/unupbooks/uu35ie/uu35ie09.htm

4️⃣ https://www.ign.org/cm_data/2005_Kirk_Perchlorate_and_Iodide_in_dairy_and_breast_milk_Environ_Sci_Technol.pdf

5️⃣ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1541-4337.12393

7️⃣ https://www.cdc.gov/biomonitoring/Perchlorate_FactSheet.html

8️⃣ https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/arsenic

9️⃣ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S157002321300264X