وبسایت حکیم دانا

آمار تکان‌دهنده مصرف نوشابه در ایران قسمت اول

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

❌ آمار تکان‌دهنده مصرف نوشابه در ایران❌

✅قسمت 1️⃣

هر ایرانی سالانه به طور متوسط ۴۲ لیتر نوشابه مصرف می‌کند. متاسفانه در ۲۰ سال اخیر مصرف نوشابه‌های گازدار در کشور نزدیک به ۱۵ درصد افزایش داشته ولی مصرف شیر و لبنیات تنها حدود یک دهم درصد رشد کرده است!

سرانه مصرف نوشابه در جهان حدود 10 لیتر است و این یعنی میانگین مصرف نوشابه در ایرانیان 4 برابر میانگین جهان است.

آمریکا یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان در مصرف نوشابه است. در این کشور حدودا 48 درصد مردم به طور روزانه نوشابه مصرف می‌کنند. با این وجود به نظر می رسد با افزایش آگاهی عمومی در آمریکا مصرف نوشابه کاهش پیدا کرده است.

✍️به گفته یک نشریه آمریکایی میزان مصرف نوشابه آمریکا در 30 سال اخیر به کمترین مقدار خود رسیده است. درست بر عکس کشور ما که به طرز غیرقابل باوری افزایش یافته است!