وبسایت حکیم دانا

رمز گشایی از پاندمی فلج اطفال قسمت 1

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

❌رمز گشایی از پاندمی فلج اطفال❌

✅ قسمت 1️⃣

⚠️برخی ادعا می کنند که وقتی جهان درگیر ویروس مرگبار فلج اطفال بود، طرح واکسیناسیون سراسری عاملی برای نجات بشریت شد، غافل از این که از تاریخچه این ویروس و فجایعی که شرکت های داروسازی در ساخت واکسن های آن بوجود آوردند بی خبرند!

نظام سلطه و استکبار غربی، در اوج همه گیری ویروس کوئید19، بار دیگر بر آن شده است که افکار عمومی را بر پذیرش واکسیناسیون سراسری سوق دهد.

بسیاری از مسئولین سلامت، واکسن‌ها را برای کاهش بیماری ها موثر می دانند و به ما اطمینان می‌دهند که واکسن‌ها ایمن و کارآمد هستند. اما چرا مردم را از این مطلب با خبر نمی سازند که اخیرا خود بیل گیتس بانی اصلی واکسن فلج اطفال اکنون مجوز واکسن دیگری را دریافت کرده که عوارض ناشی از واکسن های فلج اطفال را با آن کنترل کند.

✍️لذا شایسته دانستیم که در جهت روشن نمودن اذهان عمومی، چکیده ای از جنایت های سازمان بهداشت جهانی و موسسه بیل گیتس، در رابطه با به کارگیری واکسن فلج اطفال و عوارض جبران ناپذیر آن را بر شماریم.

در ابتدا خوب است با نگاهی دقیق به نمودارهای زیر، کاهش مرگ و میر ناشی از “سیاه سرفه”، “دیفتری”، “فلج اطفال” و “سرخک” را خودتان مشاهده کنید.
برای نمایش نمودارها کلیک کنید:

The Truth About Vaccinations – History and Hoax

نکته بسیار قابل تامل اینجاست که این بیماری ها قبل از معرفی واکسن های مربوطه، خود عملاً از بین رفته بودند. بلکه کاهش این بیماری های دوران کودکی، آن طور که رسانه ها به دروغ وانمود می کردند به دلیل “واکسیناسیون” نبود بلکه عمدتاً نتیجه بهبود بهداشت عمومی از جمله “آب آشامیدنی” و تمیزتر در آن زمان بود.