وبسایت حکیم دانا

شما روزانه چند لیتر نفت می خورید؟

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

❌شما روزانه چند لیتر نفت می خورید؟❌

✅قسمت 1️⃣

⁉️آیا می دانستید شما روزانه ناخودآگاه چه مقدار نفت خام می خورید؟

⚠️ممکن است فکر کنید که در زندگی روزمره خود نیازی به نگرانی در مورد خوردن ناآگاهانه مصرف نفت خام یا هر یک از محصولات پتروشیمی آن نداشته باشید. اما شما سخت در اشتباه هستید آن هم چه اشتباه بزرگی!

‍♂️اگرچه پتروشیمی ها و مواد مبتنی بر نفت از نظر فنی و بهداشتی خوراکی نیستند، اما شما روزانه مقدار زیادی از آنها را می خورید.

پتروشیمی ها – موادی که اساساً برای مصرف انسان سمی هستند – حتی در داروهای شما پنهان شده اند. برخی از به ظاهر بی ضررترین مواد نفتی و پتروشیمی در خانه شما در قفسه ها، کمدها و حتی یخچال تان پوشانده شده اند.❗️

Science Notes گزارش می دهد:
«کومن، فنل، بنزن و سایر مواد معطر پتروشیمی نه تنها برای ساخت آسپرین، بلکه برای ساختن پنی سیلین ها و داروهای ضد سرطان نیز استفاده می شود».