وبسایت حکیم دانا

علل خرابی دندان

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

۱ مسواک نزدن حد اقل دو بار در روز.

۲ خلال نکردن ان هم با خلال پیامبر اکرم ص وخلال کردن با خلال چینی موجب خرابی دندان ها است.

۳ خوردن حلوا وشیرینی جات بدون تدابیر لازم در رساله ذهبیه امده ،: ( کسی بخواهد دنداند هایش فاسد نشود باید حلوا را پس از یک تکه نان بخورد ).

۴ بستن کامل دهان هنگام خواب بلکه باید قدری باز باشد تا بخارات خارج شود.

۵ افراط در مسواک زدن واز بین رفتن مینای دندان.

۶ مسواک زدن در حمام زیرا این کار موجب وبای دندان میشود.

۷ خوردن غذای سرد پس از خوردن غذای گرم.

۸ نوشیدن اب سرد پس از خوردن شیرینی در روایت امده د( نوشیدن اب سرد پس از چیزی داغ یا شیرین دندان ها را از بین میبرد ).

۹ گرداوردن میان تخم مرغ وماهی در معده در یک زمان زیرا موجب درد دندان ها میشود.