وبسایت حکیم دانا

مضرات وحشتناک قرص های خواب آور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مضرات وحشتناک قرص های خواب آور:

بیمارانی که قرص خواب مصرف کرده بودند ، حداقل 3 تا 5 برابر بیشتر از بیمارانی که قرص خواب آور مصرف نکرده بودند ، فوت کرده بودند.

و حتی در آنان افزایش خطر ابتلا به لنفوم ، سرطان ریه ، روده بزرگ و پروستات بیشتر دیده شده بود!

قبل از این مطالعه ، حداقل 18 مطالعه دیگر وجود دارد که نشان می دهد افزایش خطر مرگ در افرادی که قرص های خواب آور مصرف می کنند ، وجود داشته است و نیز این که استفاده از آن ها خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهد.

منبع:

Can Sleeping Pills Cause Cancer?